Kυστεοκήλη

Kυστεοκήλη

Τι είναι η Κυστεοκήλη; Κυστεοκήλη ονομάζεται η πτώση της ουροδόχου κύστης χαμηλότερα από τη φυσιολογική της θέση μέσα στον κόλπο. Στις μικρού βαθμού προπτώσεις, η ουροδόχος κύστη κατεβαίνει μέχρι το ύψος του παρθενικού υμένα. Στις μεγαλύτερου βαθμού, μπορεί η κύστη να...