Υδροκήλη

Υδροκήλη

Υδροκήλη είναι η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας υγρού σε μια κλειστή κοιλότητα που σχηματίζουν τα  δύο πέταλα που περιβάλλουν τον όρχι. Το υγρό αυτό συνήθως είναι ορώδες και η συλλογή του είναι προοδευτική και ανώδυνη. Στην αιτιολογία της νόσου αναφέρονται ιδιοπαθής...