Ουρομετρία

Ουρομετρία

Τι είναι η Ουρομετρία; Ουρομετρία είναι η απλούστερη μορφή ουροδυναμικής εξέτασης και δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες στον γιατρό για την ποιότητα της ούρησης του ασθενούς. Είναι μη επεμβατική εξέταση που επί της ουσίας προσπαθεί να αναπαράγει φυσιολογικές συνθήκες...