Τοποθέτηση Ορχικής Πρόθεσης

Τοποθέτηση Ορχικής Πρόθεσης

Τι είναι η ορχική πρόθεση; H ορχική πρόθεση είναι ένα εμφύτευμα συνήθως από σιλικόνη, το οποίο τοποθετείται καθαρά  για αισθητικούς λόγους στη θέση του προυπάρχοντος  κανονικού όρχι, εξασφαλίζοντας τη φυσιολογική εμφάνιση του οσχέου. Πότε χρησιμοποιείται; Καρκίνος...