Κωλικός Νεφρού

Κωλικός Νεφρού

Ο κωλικός νεφρού είναι μία εξαιρετικά επώδυνη κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από οξύ πόνο. Ξεκινά από την περιοχή του νεφρού και συνήθως κατέρχεται προς το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα  καταλήγοντας στα έξω γεννητικά όργανα του ασθενούς. Χαρακτηρίζεται από συνεχή και σε...