Αιματουρία

Αιματουρία

Αιματουρία είναι η παρουσία αίματος στα ούρα, είτε μακροσκοπικά (ορατή με γυμνό μάτι), είτε μικροσκοπικά ( φαίνεται μόνο στο μικροσκόπιο). Ως σύμπτωμα είναι θορυβώδες και κινητοποιεί άμεσα τον ασθενή προς αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Μπορεί να οφείλεται σε πλειάδα...