Τι είναι η ουρηθρίτιδα;

Η ουρηθρίτιδα είναι η εκδήλωση οξείας φλεγμονής στην ουρήθρα, λόγω μόλυνσής της από παθογόνους μικροοργανισμούς. Μπορεί να διακρίνεται σε γονοκοκκική ή μη γονοκοκκική ανάλογα με τον παθογόνο μικροοργανισμό που την προκαλεί και προσβάλλει τόσο το ανδρικό, όσο και το γυναικείο φύλο. Είναι μια ουρολογική πάθηση αρκετά συχνή και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, αφού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα προκαλείται, όπως προδίδει και το όνομά της, από το βακτήριο του γονόκοκκου(Neisseria gonorrhoeae). Από την άλλη, η μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα προκαλείται συνήθως από έναν άλλο παθογόνο μικροοργανισμό, τα Chlamydia Trachomatis, ο οποίος μεταδίδεται και αυτός συνήθως με τη σεξουαλική επαφή. Άλλοι μικροοργανισμοί που μπορεί να την προκαλέσουν, εκτός από τα χλαμύδια, είναι  το μυκόπλασμα, το ουρεόπλασμα και οι τριχομονάδες.

Πώς μεταδίδεται η ουρηθρίτιδα;

Η ουρηθρίτιδα μεταδίδεται συνήθως μέσω της σεξουαλικής επαφής. Επιπροσθέτως, η ουρηθρίτιδα μπορεί να προκληθεί από κάποιον τραυματισμό της ουρήθρας ή από την ύπαρξη κάποιου ξένου σώματος στην ουρήθρα(π.χ. καθετήρα). Τέλος, σπανίως η ουρηθρίτιδα μπορεί να προκληθεί από τη χρήση κάποιου χημικού προϊόντος, όπως κάποιο αφρόλουτρο ή σαπούνι.

ουρηθρίτιδα

Ποιοι είναι πιο επιρρεπείς στην εκδήλωση ουρηθρήτιδας;

Η εκδήλωση ουρηθρίτιδας είναι πιο πιθανή σε άτομα που έχουν συχνή αλλαγή ερωτικών συντρόφων και δεν χρησιμοποιούν προφυλάξεις. Επίσης, εμφανίζεται συχνά σε ποδηλάτες, λόγω της αυξημένης πίεσης που δέχεται η ουρήθρα. Γενικά οι κακές συνθήκες υγιεινής συμβάλλουν σημαντικά στην εκδήλωση της νόσου

Με ποια συμπτώματα εμφανίζεται η ουρηθρίτιδα;

Τα πρώτα συμπτώματα της ουρηθρίτιδας εμφανίζονται 3-5 ημέρες μετά τη μόλυνση του ατόμου (εξαρτάται πάντα από το χρόνο επώασης του κάθε μικροβίου). Κάποιες περιπτώσεις ασθενών δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα και αυτά διαφέρουν ανάλογα το φύλο και τον παθογόνο μικροοργανισμό που προκάλεσε την φλεγμονή. Σε γενικές γραμμές, τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την ουρηθρίτιδα είναι τα κάτωθι:

 • Αίσθημα καύσου στην ουρήθρα κατά την ούρηση
 • Πόνος κατά μήκος της ουρήθρας
 • Κνησμός
 • Αιματουρία
 • Πόνος κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής
 • Έκκριση πύου από την ουρήθρα
 • Συχνοουρία
 • Θολά και δύσοσμα ούρα
 • Δυσκολία έναρξης της ούρησης
 • Πυρετός

Ουρηθρίτιδα &Διάγνωση

Η διάγνωση της ουρηθρίτιδας θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψιν πολλές παραμέτρους, αφού η συμπτωματολογία της μοιάζει με αυτή της ουρολοίμωξης. Έτσι, η εκτίμηση του ασθενούς εκτός από τη λήψη του ιστορικού και την κλινική εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Λήψη και  εργαστηριακή εξέταση του ουρηθρικού εκκρίματος εκκρίματος
 • Καλλιέργεια ουρηθρικού επιχρίσματος
 • Καλλιέργεια ούρων
 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Ουρηθροσκόπηση

Πώς αντιμετωπίζεται η ουρηθρίτιδα;

Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεων θα συμβάλουν καθοριστικά στον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου. Η ουρηθρίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα, εάν η διάγνωση πραγματοποιηθεί άμεσα. Συνήθως καταπολεμάται επιτυχώς με τη χρήση αντιβιοτικής αγωγής, η οποία θα πρέπει να λαμβάνεται και από τους δύο συντρόφους, ακόμη και εάν δεν έχουν εμφανιστεί συμπτώματα. Επιπροσθέτως, συνδυαστικά με την από του στόματος αντιβιοτική αγωγή, ενδέχεται να χορηγηθούν και ενδομυϊκές ενέσεις αντιβίωσης.

Επιπλοκές ουρηθρίτιδας

Εφόσον έχει γίνει η διάγνωση, η ουρηθρίτιδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν αμεσότερα, αφού μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές. Οι πιο συνηθισμένες επιπλοκές είναι το στένωμα ουρήθρας, η επιδιδυμίτιδα και η προστατίτιδα. Τέλος, η ουρηθρίτιδα, εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσει στον ασθενή μέχρι και μείωση της γονιμοποιητικής του ικανότητας.

Μέτρα πρόληψης ουρηθρίτιδας

Το βασικό μέτρο πρόληψης είναι η χρήση προφυλακτικού, ειδικά από άτομα που δεν έχουν ένα σταθερό σεξουαλικό σύντροφο. Αν και το προφυλακτικό δεν προσφέρει ολοκληρωτική προστασία από την μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών, συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Χρήστος Παπαχρήστου είναι μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας και γνωρίζει σε βάθος τις ουρολογικές παθήσεις εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά. Ο Δρ. Παπαχρήστου βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει εξατομικευμένη διάγνωση σχεδιάζοντας το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο για την αντιμετώπιση της ουρηθρίτιδας. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.

 • Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, η οποία οφείλεται στο βακτήριο του γονόκοκκου
 • Μη γονοκοκκική ουρηθρίτιδα, η οποία οφείλεται σε παθογόνο μικροοργανισμό (Chlamydia Trachomatis) και μεταδίδεται κυρίως μέσω σεξουαλικής επαφής. Άλλοι μικροοργανισμοί που συμβάλουν στην πρόκληση μη γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας είναι το ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα και τριχομονάδες

 

Κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή. Διαφορετικά μπορεί να μεταδοθεί ως εξής:

 • Τραυματισμός της ουρήθρας
 • Ύπαρξη ξένου σώματος στην ουρήθρα
 • Λόγω χρήσης κάποιου χημικού προϊόντος π.χ. αφρόλουτρο

 

 • Πόνος κατά την ούρηση και την σεξουαλική επαφή
 • Κνησμός
 • Αιματουρία
 • Έκκριση πύου από την ουρήθρα
 • Συχνοουρία
 • Δύσοσμα ούρα
 • Πυρετός
 • Δυσκολία έναρξης ούρησης

Η ουρηθρίτιδα μπορεί να εμφανίσει ορισμένες σοβαρές επιπλοκές όπως είναι οι εξής:

 • Στένωμα ουρήθρας
 • Επιδιδυμίτιδα
 • Προστατίτιδα
 • Υπογονιμότητα

 

 • Καλλιέργεια ούρων
 • Αιματολογικές εξετάσεις
 • Καλλιέργεια ουρηθρικού επιχρίσματος
 • Ουρηθροσκόπηση
 • Λήψη και καλλιέργεια ουρηθρικού εκκρίματος

 

Η ουρηθρίτιδα συνήθως καταπολεμάται με τη λήψη της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής από του στόματος ή με τη μορφή ενδομυϊκών – ενδοφλέβιων ενέσεων.