Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως – Επιδημιολογία

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως είναι ο έβδομος πιο συχνός καρκίνος του ανδρικού πληθυσμού και ο ενδέκατος σε συχνότητα καρκίνος, όταν υπολογίζονται και τα δύο φύλα. Εμφανίζεται συνήθως μετά την ηλικία των 60 και είναι 3 με 4 φορές συχνότερος στους άνδρες, χωρίς να αποκλείονται και νεότερες ηλικίες.

Καρκίνος Ουροδόχου Κύστεως: Ποια είναι τα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου;

Τα αίτια και οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την εκδήλωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστεως είναι τα κάτωθι:

  • κάπνισμα (αρωματικές αμίνες)
  • ακτινοβολία στην περιοχή λόγω προηγούμενης θεραπείας
  • χημειοθεραπεία με κυκλοφωσφαμίδη
  • σχιστοσωμίαση
  • κληρονομικοί παράγοντες
  • επαγγελματική έκθεση σε χημικές ουσίες

Ειδικότερα, οι χημικές ουσίες που θεωρούνται επικίνδυνες είναι τα ελαστικά, τα χρώματα, τα πετρελαιοειδή, καθώς και τα δέρματα.

 Με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται ο καρκίνος ουροδόχου κύστεως;

Τα βασικότερα συμπτώματα του καρκίνου της ουροδόχου κύστης είναι τα παρακάτω:

  • συχνουρία
  • επιτακτική ούρηση
  • υπερηβικό άλγος
  • επώδυνη ούρηση

Καρκίνος της ουροδόχου κύστης και διάγνωση

Το βασικό σύμπτωμα που θέτει την υπόνοια της νόσου είναι η αιματουρία που είτε φαίνεται με γυμνό μάτι, είτε ανακαλύπτεται στο μικροσκόπιο. Η διάγνωση του καρκίνου της ουροδόχου κύστης απαιτεί αρχικά εξετάσεις απεικονιστικού ελέγχου.

καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Ο απεικονιστικός έλεγχος που απαιτείται είναι το υπερηχογράφημα ΝΟΚ και η αξονική πυελογραφία για έλεγχο και του ανώτερου ουροποιητικού συστήματος. Επιβεβαίωση της νόσου γίνεται με τον κυστεοσκοπικό έλεγχο και τη λήψη βιοψιών, όπου αυτές κρίνονται απαραίτητες.

Η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση είναι μια σχετικά νέα, ευαίσθητη διαγνωστική μέθοδος η οποία παρουσίασε καλύτερη ανίχνευση των όγκων της ουροδόχου κύστης και ειδικότερα των καρκινωμάτων in situ συγκριτικά με την κλασσική κυστεοσκόπηση.
Η (φθορίζουσα) φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση επιτυγχάνεται με χρήση ιώδους φωτός μετά από ενδοκυστική χορήγηση φθορίζουσας ουσίας (Hexvix). Αυτή η κόκκινη χρώση υποδεικνύει επίπεδες εστίες πιθανής κακοήθειας, που με το λευκό φως θα διέλαθαν.

καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Πώς γίνεται η σταδιοποίηση;

Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι η διάκριση της νόσου σε επιφανειακή  ή διηθητική. Εφόσον διαγνωστεί καρκίνος στην ουροδόχο κύστη για πρώτη φορά, το 75-85% περίπου των ασθενών παρουσιάζουν έναν επιφανειακό όγκο περιορισμένο στο βλεννογόνο (στάδιο Ta ή Tis) ή στο χόριο (στάδιο T1), ενώ οι υπόλοιποι ασθενείς εμφανίζουν έναν διηθητικό καρκίνο (στάδιο τουλάχιστον T2) ή ακόμα και έναν μεταστατικό καρκίνο με προσβολή απομακρυσμένων οργάνων.

Θεραπεία της νόσου

Η διαδικασία της θεραπείας του επιφανειακού καρκίνου (Τα – Τ1 – Τis ) είναι η διαμέσου της ουρήθρας αφαίρεση αυτού. Το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης είναι αυτό που θα καθορίσει την μετέπειτα πορεία. Κάποιοι ασθενείς θα πρέπει να υποβληθούν σε ενδοκυστικές εγχύσεις φαρμάκων ως συμπληρωματική θεραπεία. Η νόσος υπόκειται εν δυνάμει σε υποτροπές, έτσι θα πρέπει οι ασθενείς για την πρώτη πενταετία να παρακολουθούνται στενά από το γιατρό τους, ανά τρεις ή έξι μήνες.

καρκίνος ουροδόχου κύστεως

Η χειρουργική επέμβαση με την οποία αντιμετωπίζονται περιστατικά όπου ο όγκος έχει διηθήσει το μυϊκό τοίχωμα ( Τ2) , ονομάζεται ριζική κυστεκτομή. Πρόκειται για πολύπλοκη διαδικασία και αυτό γιατί θα πρέπει να αφαιρεθεί όλη η ουροδόχος κύστη. Στους άνδρες αφαιρείται και ο προστάτης μαζί με τις σπερματοδόχες κύστεις, ενώ στις γυναίκες η μήτρα με τα εξαρτήματα.  Χρησιμοποιείται τμήμα του λεπτού εντέρου για να δημιουργηθεί είτε νεοκύστη που θα τοποθετηθεί στη θέση της παλαιάς, είτε ρεζερβουάρ που θα συλλέγει τα ούρα στο πλάι της κοιλιακής χώρας.

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι ένας επιθετικός καρκίνος, επειδή έχει την τάση να υποτροπιάζει ή / και να εξελίσσεται.
Για το λόγο αυτό η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη θεραπεία έχουν αποφασιστική σημασία. Στην προκειμένη περίπτωση της διηθητικής νόσου,  πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με ογκολόγο, διότι αρκετές φορές χρειάζεται συμπληρωματικές χημειοθεραπείες, ανάλογα με το στάδιο της νόσου.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος Χρήστος Παπαχρήστου, μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας έχει αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλά περιστατικά κακοήθειας στην ουροδόχο κύστη. Ο Δρ. Παπαχρήστου βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας παρέχει έγκυρη διάγνωση και το κατάλληλο θεραπευτικό πλάνο. Επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε το ραντεβού σας.