Τι είναι η Κυστεοκήλη;

Κυστεοκήλη ονομάζεται η πτώση της ουροδόχου κύστης χαμηλότερα από τη φυσιολογική της θέση μέσα στον κόλπο.

Στις μικρού βαθμού προπτώσεις, η ουροδόχος κύστη κατεβαίνει μέχρι το ύψος του παρθενικού υμένα. Στις μεγαλύτερου βαθμού, μπορεί η κύστη να προβάλει έξω από τον κόλπο σαν εξόγκωμα.

Κυστεοκήλή – Αιτιολογία

Η κυστεοκήλη δημιουργείται λόγω της χαλάρωσης των μυών και συνδέσμων του πυελικού εδάφους που στηρίζουν και συγκρατούν την ουροδόχο κύστη στη φυσιολογική της θέση.

Καταστάσεις που προδιαθέτουν στη δημιουργία κυστεοκήλης είναι:

 • Οι πολλαπλοί τοκετοί
 • το αυξημένο βάρος γέννησης του μωρού
 • ο εργώδης τοκετός
 • η χρήση εργαλείων για την έξοδο του μωρού από τον κόλπο
 • η παχυσαρκία
 • μείωση οιστρογόνων λόγω αύξησης της ηλικίας
 • η βαριά σωματική εργασία
 • αιτίες χρόνιου βήχα όπως το κάπνισμα ή αλλεργίες
 • η χρόνια δυσκοιλιότητα
 • χειρουργικές επεμβάσεις στην πύελο πχ υστερεκτομή

Συμπτωματολογία – Κυστεοκήλη

 • αίσθημα βάρους στον κόλπο
 • ψηλαφητή μάζα στον κόλπο
 • τραυματισμός και αιμορραγία
 • ενοχλήσεις στη σεξουαλική επαφή
 • ενοχλήσεις στη βάδιση
 • δυσκολία στην ούρηση
 • ατελής κένωση ουροδόχου κύστης

Η διάγνωση της Κυστεοκήλης

Η διάγνωση είναι συνήθως κλινική. Σε μεγάλου βαθμού κυστεοκήλες η διάγνωση γίνεται με απλή επισκόπηση. Σε κάθε περίπτωση, με την ασθενή σε γυναικολογική θέση ο γιατρός βλέπει ή ψηλαφά την κύστη να προβάλει από τον κόλπο, ενώ η ασθενής αυξάνει την ενδοκοιλιακή πίεση πχ βήχωντας δυνατά. Ελέγχεται παράλληλα η πιθανή ύπαρξη ακράτειας ούρων με την ασθενή να έχει γεμάτη κύστη.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον ακτινολογικές εξετάσεις, όπως κυστεογραφία ή μαγνητική τομογραφία.

Θεραπεία – Κυστεοκήλη

Σε μεγάλου βαθμού κυστεοκήλη, η θεραπεία είναι χειρουργική. Δεν υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να επανατοποθετήσουν την κύστη στη φυσιολογική της θέση. Στη διάρκεια του χειρουργείου, η κύστη μπαίνει στη φυσιολογική της θέση και στηρίζεται εκεί, είτε απλώς με ράψιμο του κόλπου είτε με την τοποθέτηση ενός ειδικού πλέγματος.

Σε μικρού βαθμού κυστεοκήλες οι ασκήσεις πυελικού εδάφους βελτιώνουν το πρόβλημα, ενδυναμώνοντας τους μύες που συγκρατούν της ουροδόχο κύστη.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Υπερλειτουργική Κύστη Botox

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ουροδόχος κύστη κατεβαίνει έως το ύψος του παρθενικού υμένα, αλλά και άλλες περιπτώσεις όπου η κύστη μπορεί να προβάλει έξω από τον κόλπο σαν ένα εξόγκωμα και να είναι εμφανής.

 

 • Πολλαπλοί τοκετοί
 • Αυξημένο βάρος γέννησης του μωρού
 • Παχυσαρκία
 • Εργώδης τοκετός
 • Βαριά σωματική εργασία
 • Χρόνια δυσκοιλιότητα
 • Επεμβάσεις στην πύελο
 • Μείωση οιστρογόνων
 • Χρήση εργαλείων κατά τον τοκετό

 

Τα συμπτώματα της κυστεοκήλης μπορεί να είναι τα εξής:

 • Δυσκολία κατά την ούρηση
 • Αισθητή μάζα στον κόλπο
 • Αιμορραγία
 • Αίσθημα βάρους στον κόλπο
 • Ατελής κένωση της ουροδόχου κύστης
 • Ενοχλήσεις στην ούρηση και κατά τη σεξουαλική επαφή

Κατά κύριο λόγο, η διάγνωση περιλαμβάνει την κλινική εξέταση της ασθενούς όπου ο γιατρός θα ψηλαφήσει την κύστη που προβάλει από τον κόλπο. Επίσης, μπορεί να ζητηθούν και απεικονιστικές εξετάσεις όπως είναι η μαγνητική τομογραφία ή κυστεογραφία.

Η κυστεοκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά όταν πρόκειται για μεγάλου βαθμού κήλη. Κατά τη χειρουργική επέμβαση, η κυστεοκήλη επιστρέφει στη φυσιολογική της θέση. Όταν πρόκειται για μικρού μεγέθους κυστεοκήλη, συνιστάται η ενδυνάμωση των μυών της περιοχής μέσω ασκήσεων.