ΟΥΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

ΟΥΡΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

                       Η λι­θί­α­ση του ου­ρο­ποι­η­τι­κού συστήματος α­πο­τε­λεί καθημερινό πρό­βλη­μα για τον ουρολόγο. Εμφα­νί­ζε­ται στο 2-3% του γε­νι­κού πλη­θυ­σμού. Η αναλογία της λιθίασης μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 3:1. Σε χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο...
Τι είναι το pig-tail;

Τι είναι το pig-tail;

Το pig-tail είναι ένα stent με 2 άκρα που προσομοιάζουν με ουρά γουρουνιού. Η συγκεκριμένη μορφολογία εξυπηρετεί τη σταθεροποίησή τους στο νεφρό και την ουροδόχο κύστη αντίστοιχα. Έχουν ανοιχτό άκρο τόσο πάνω όσο και κάτω, καθώς και τρύπες κατά μήκος. Στόχος τους...
Γυναικεία ακράτεια ούρων. Υπάρχει λύση?

Γυναικεία ακράτεια ούρων. Υπάρχει λύση?

Στη χώρα μας 4 στις 10 γυναίκες αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής ακράτεια ούρων. Πρόκειται για ένα πρόβλημα με σημαντικές προεκτάσεις για την κοινωνική και επαγγελματική ζωή της γυναίκας επιβαρύνοντας ταυτόχρονα και την ψυχολογική της υγεία. Η ακράτεια ούρων, αντίθετα...
Διαθέσιμα φαρμακα για τη Λιθίαση του Ουροποιητικού

Διαθέσιμα φαρμακα για τη Λιθίαση του Ουροποιητικού

Με τον όρο λιθίαση ουροποιητικού εννοούμε την ύπαρξη λίθου σε οποιοδήποτε σημείο κατά μήκος της αποχετευτικής οδού των ούρων (πυελοκαλυκικό σύστημα του νεφρού, ουτητήρας, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα). Είναι η τρίτη κατά σειρά συχνότητας πάθηση του ουροποιητικού στον...