Τι είναι η παραφίμωση;

Η Παραφίμωση είναι μία επείγουσα κατάσταση η οποία συνίσταται στην παραμονή επί ώρες της ακροποσθίας τραβηγμένης προς τα πίσω. Δημιουργείται μία δακτυλιοειδής περίσφιξη κάτω ακριβώς από τη βάλανο η οποία εμποδίζει τη φυσιολογική κυκλοφορία του αίματος.

Τι προκαλεί η παραφίμωση;

Το επακόλουθο οίδημα δεν επιτρέπει την επαναφορά του δέρματος της ακροποσθίας ώστε να σκεπάσει τη βάλανο. Βασική αίτια της πάθησης είναι η ύπαρξη φίμωσης. Αν αυτό παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ισχαιμία και νέκρωσης της περιοχής.

Αντιμετώπιση

Η άμεση αντιμετώπιση συνίσταται σε μία προσπάθεια με ειδικό χειρισμό από τον ουρολόγο να επαναφέρει την ακροποσθία στη θέση της. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό γίνεται χειρουργική σχάση στη 12η ώρα ώστε να λυθεί η περίσφιξη. Σε 2ο χρόνο ακολουθεί η οριστική λύση με τη διενέργεια περιτομής.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Ουρολιθίαση