ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΤΕΝΩΜΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ;

To “στένωμα ουρήθρας” είναι η ανάπτυξη ουλώδους συνδετικού ιστού στον αυλό της ουρήθρας που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του εύρους αυτής.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – Στένωμα Ουρήθρας

 • Τραυματικές κακώσεις πχ. τροχαίο ατύχημα
 • Ιατρογενείς κακώσεις
 • Λοιμώξεις πχ σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα.
 • Παρατεταμένη παραμονή ουροκαθετήρα.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Μειωμένη ροή ούρων
 • Δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
 • Ούρηση με διχαλωτή ροή
 • Συχνουρία
 • Τσούξιμο ή πόνος κατά την ούρηση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – Στένωμα Ουρήθρας

Ουρηθροκυστεογραφία : Είναι μια ειδική ακτινογραφία με την οποία βάζουμε την σφραγίδα της διάγνωσης και επί πλέον έχουμε την ακριβή εντόπιση και το ακριβές μήκος του στενώματος, παράμετροι πολύ σημαντικές για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης.

Ουρομετρία : Γίνεται καταγραφή των παραμέτρων της ούρησης του ασθενούς και εμφανίζεται το χαρακτηριστικό plateau στην καμπύλη ούρησης.

Ουρηθροκυστεοσκόπηση : Με το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο  καθίσταται ορατή υπό άμεση όραση η ακριβής θέση και το εύρος του στενώματος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ – Στένωμα Ουρήθρας

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΥΡΗΘΡΟΤΟΜΗ

Με το ειδικό μαχαιρίδιο του οπτικού ουρηθροτόμου κόβεται και  διανοίγεται η ουλή, αυξάνοντας έτσι τη διάμετρο της στενωμένης  ουρήθρας. Συνήθως  εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το μήκος του στενώματος δεν ξεπερνά τα 2 εκ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μέθοδος παρουσιάζει πιθανότητα υποτροπής, που αυξάνει μετά τη δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. Η κοινή πρακτική  είναι να δοκιμάσει κανείς να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ουρηθροτομή άπαξ και αν το στένωμα υποτροπιάσει να προχωρήσει σε μια μόνιμη λύση.

ΟΥΡΗΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η  μέθοδος που μπορεί να δώσει την οριστική λύση στο πρόβλημα είναι η ουρηθροπλαστική. Γίνεται εκτομή του στενώματος και τελικο-τελική αναστόμωση, η οποία δίδει ποσοστά ίασης που ξεπερνούν το 90%. Επί στενώματος μεγάλου μήκους χρησιμοποιείται στοματικός βλεννογόνος για να καλύψει το έλλειμα που προκύπτει.

Τα αίτια που προκαλούν στενώματα ουρήθρας είναι τα κάτωθι:

 • Τραυματικές κακώσεις της ουρήθρας (π.χ. εξαιτίας ενός τροχαίου ατυχήματος)
 • Ιατρογενείς κακώσεις της ουρήθρας (π.χ. διουρηθρικές επεμβάσεις)
 • Λοιμώξεις της ουρήθρας που προκαλούνται από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 • Παραμονή ουροκαθετήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα

 

Το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα του στενώματος ουρήθρας είναι η δυσκολία στην έναρξη της ούρησης. Εκτός από αυτό, το στένωμα ουρήθρας εμφανίζεται με τα παρακάτω συμπτώματα:

 • Μειωμένη ροή ούρων
 • Ούρηση με διχαλωτή ροή
 • Συχνοουρία
 • Τσούξιμο
 • Πόνος κατά την ούρηση

Η διάγνωση του στενώματος ουρήθρας πραγματοποιείται μέσω της λήψης του ιστορικού του ασθενούς, της καταγραφής των συμπτωμάτων του και της διενέργειας απεικονιστικών εξετάσεων. Οι απεικονιστικές εξετάσεις που δίνουν σημαντικές πληροφορίες είναι η ουρηθροκυστεογραφία, η ουρομετρία και η ουρηθροκυστεοσκόπηση.

Η άμεση αντιμετώπιση των στενωμάτων της ουρήθρας είναι πολύ σημαντική, ειδάλλως μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλάβες στην ουροδόχο κύστη ή και στους νεφρούς. Τα στενώματα ουρήθρας αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την ενδοσκοπική οπτική ουρηθροτομή και με τη μέθοδο της ουρηθροπλαστικής. Στην ενδοσκοπική οπτική ουρηθροτομή η διάμετρος της ουρήθρας αυξάνεται με ένα ειδικό μαχαιρίδιο, όμως αυτή η μέθοδος εμφανίζει πολλές πιθανότητες υποτροπής.  Από την άλλη, η μέθοδος της ουρηθροπλαστικής δίδει ποσοστά ίασης που ξεπερνούν το 90% χωρίς υποτροπές.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Υδροκήλη