Τι είναι η πεική πρόθεση.

Η πεική πρόθεση είναι ένα κυλινδρικό εμφύτευμα από ειδικό υλικό (συνήθως σιλικόνη), που τοποθετείται μέσα στον αυλό των σηραγγωδών σωμάτων του πέους σε άνδρες με στυτική δυσλειτουργία.

Πότε χρησιμοποιείται – Πεική πρόθεση.

Αποτελεί 4ής γραμμής επεμβατική θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, όταν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες συντηρητικές επιλογές όπως είναι τα φάρμακα, οι ενέσεις ή οι αντλίες κενού

Ποια είδη πεεικών προθέσεων υπάρχουν.

– Απλές ημιάκαμπτες προθέσεις

– Υδραυλικές προθέσεις 2 ή 3 στοιχείων

Οι απλές, αποτελούνται από 2 ημιάκαμπτους σωλήνες, που μπορούν να κάμπτονται και να ευθειάζονται από τον ίδιο τον ασθενή, χωρίς να αυξομειώνεται ο όγκος τους. Θεωρούνται τόσο σε αισθητικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο κατώτερες των υδραυλικών.

Η υδραυλική πεϊκή πρόσθεση αποτελείται από δύο κυλίνδρους, μια δεξαμενή και μια αντλία. Οι κύλινδροι τοποθετούνται στα σηραγγώδη σώματα του πέους και συνδέονται με ένα ρεζερβουάρ υγρού το οποίο τοποθετείται στη βουβωνική χώρα.  Μια αντλία είναι επίσης συνδεδεμένη με το σύστημα και τοποθετείται στο όσχεο.
Η ενεργοποίηση της πρόθεσης γίνεται με τον άνδρα να πιέζει την αντλία ( pump ) που είναι στο όσχεο. Με τον τρόπο αυτό προωθείται υγρό από το ρεζερβουάρ ( reservoir) στους κυλίνδρους του πέους (cylinders). Ως αποτέλεσμα προκαλείται διόγκωση αυτών και επιτυγχάνεται στύση ικανή για διείσδυση.  Πατώντας τη βαλβίδα ξεφουσκώματος επιστρέφει το υγρό στο ρεζερβουάρ και χάνεται η στύση.

 Πεική πρόθεση – Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης της.

Η πρόθεση τοποθετείται διαμέσου μικρής τομής που γίνεται στη ρίζα του πέους από την κάτω πλευρά. Τοποθετούνται οι κύλινδροι εντός των σηραγγωδών σωμάτων του πέους, το ρεζερβουάρ υπερηβικά  και η αντλία με το κουμπί ενεργοποίησης και απενεργοποίησης στο όσχεο. Η διάρκεια νοσηλείας είναι συνήθως 1 ημέρα. Μετά την παρέλευση 30 ημερών ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει την συσκευή.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την νόσο Peyronie. Ποια είναι η αιτιολογία της νόσου, πως γίνεται η διάγνωση και ποια η θεραπεία της νόσου.