Τι είναι η Ουρομετρία;

Ουρομετρία είναι η απλούστερη μορφή ουροδυναμικής εξέτασης και δίνει πολλές χρήσιμες πληροφορίες στον γιατρό για την ποιότητα της ούρησης του ασθενούς. Είναι μη επεμβατική εξέταση που επί της ουσίας προσπαθεί να αναπαράγει φυσιολογικές συνθήκες ούρησης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα δοχείο μέσα στο οποίο ουρεί ο ασθενής. Το δοχείο αυτό είναι συνδεδεμένο με έναν υπολογιστή και μέσω ειδικού λογισμικού καταγράφονται διάφορες παράμετροι της ούρησης. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εκτίμηση της βαρύτητας του προβλήματος και σχεδιάζεται το θεραπευτικό πλάνο.

Πότε γίνεται η Ουρομετρία;

Η ουρομετρία πραγματοποιείται όταν υπάρχουν τα ακόλουθα συμπτώματα

  • δυσκολία στην έναρξη της ούρησης
  • διακοπτόμενη ούρηση
  • χαμηλή ροή ούρησης
  • αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης
  • συχνουρία
  • επιτακτικότητα
  • νυκτουρία.

Επίσης έχει εφαρμογή στην παρακολούθηση ασθενών που είναι υπό θεραπεία για καλοήθη υπερτροφία του προστάτη ή σε ασθενείς που έχουν χειρουργηθεί για στένωμα ουρήθρας ή υπερπλασία του προστάτη, ώστε να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα της επέμβασης.

Η εξέταση γίνεται σε επίπεδο ιατρείου. Το μόνο που ζητείται από τον ασθενή είναι να προσέλθει με γεμάτη την κύστη ώστε να μπορεί να ουρήσει. Το αποτέλεσμα της εξέτασης εκτιμάται άμεσα από τον γιατρό και καθορίζεται έτσι το θεραπευτικό πλάνο.

 Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την Αιματουρία