Τι είναι η Κιρσοκήλη;

Κιρσοκήλη ονομάζεται η κιρσοειδής διεύρυνση των φλεβών του όρχεως και στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμφανίζεται στον αριστερό όρχι.

Είναι κατάσταση με την οποία κάποιος γεννιέται και δεν προκαλείται κατά τη διάρκεια της ζωής. Aποτελεί τη συχνότερη αιτία της ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην ποιότητα του σπέρματος. Από τους άνδρες με πρόβλημα υπογονιμότητας, το 25% έχουν ιστορικό κιρσοκήλης.

Στο γενικό πληθυσμό ανδρών υπολογίζεται ότι περίπου 12% έχουν κιρσοκήλη. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη κιρσοκήλης δεν συνοδεύεται απαραίτητα από προβλήματα στο σπερμοδιάγραμμα. Η νόσος μπορεί να είναι τελείως ασυμπτωματική ή να προκαλεί αίσθημα βάρους και δυσφορία στο σύστοιχο όρχι.

Υπάρχουν τρεις βαθμοί κιρσοκήλης

  • 1ου βαθμού (μικρή) : ψηλαφητή μόνο κατά τη δοκιμασία Valsava.
  • 2ου βαθμού (μέτρια) : ψηλαφητή κατά την ηρεμία, αλλά όχι ορατή.
  • 3ου βαθμού (μεγάλη) : ψηλαφητή και ορατή κατά την ηρεμία

Διάγνωση

Η φυσική εξέταση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη διάγνωση της κιρσοκήλης. Κάποιες φορές η κιρσοκήλη είναι ορατή απλά και μόνο επισκοπικά. Ωστόσο κατά την ψηλάφηση με τον ασθενή σε δοκιμασία Valsava, αναγνωρίζονται σχεδόν πάντα οι διατεταμένες σπερματικές φλέβες.

Η επιβεβαίωση γίνεται με το triplex οσχέου όπου γίνονται ορατές οι φλέβες, μετράται η διάμετρός τους και φαίνεται η πλήρωσή τους με αίμα που λιμνάζει και παλινδρομεί, δημιουργώντας τη φλεβική συμφόρηση του όρχεως.

Κιρσοκήλη & Θεραπεία

Η αντιμετώπιση της κιρσοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική. Έχουν περιγραφεί και εφαρμοσθεί κατά καιρούς διάφορες χειρουργικές τεχνικές για τη διόρθωσή της. Η μέθοδος με τα καλύτερα αποτελέσματα και τις λιγότερες επιπλοκές είναι η υποβουβωνική απολίνωση (μέθοδος Ivanissevich).

Η διόρθωση της κιρσοκήλης εξασφαλίζει τη διατήρηση της ποιότητας του σπέρματος ή τη βελτίωσή του όταν υπάρχουν διαταραχές οφειλόμενες στην πάθηση. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ελέγχονται με νέο σπερμοδιάγραμμα έξι μήνες μετά το χειρουργείο.

Το χειρουργείο της  κιρσοκήλης οδηγεί σε σημαντική βελτίωση του σπερμοδιαγράμματος στο 60-80% των ασθενών. Η βελτίωση στα ποσοστά κυήσεων που έχουν περιγραφεί είναι της τάξεως του 20-60%.

Tip: Ενημερωθείτε σχετικά με την υπερπλασία του προστάτη.