Επιδημιολογικά Χαρακτηριστικά – Καρκίνος Προστάτη

Αποτελεί τον 1ο σε συχνότητα καρκίνο στους άνδρες και τη 2η αιτία θανάτου από καρκίνο μετά τον καρκίνο του πνεύμονα. Μόνο το 2012 διαγνώστηκαν παγκοσμίως 1,1 εκατομμύρια νέα περιστατικά, με 1 στους 7 άνδρες να προσβάλετε τελικά  από τη νόσο.

Η Αιτιολογία της Νόσου.

Ως κύριοι ενοχοποιητικοί παράγοντες έχουν προσδιοριστεί η ηλικία, η φυλή και το οικογενειακό ιστορικό. Άνδρες μετά τα 60 έτη, στο Δυτικό Κόσμο, με θετικό οικογενειακό ιστορικό για Ca προστάτη έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν. Παράλληλα, με όχι υψηλό επίπεδο τεκμηρίωσης, έχουν ενοχοποιηθεί η παχυσαρκία, το αλκοόλ, το ζωικό λίπος και το μεταβολικό σύνδρομο.

Συμπτώματα & Καρκίνος του Προστάτη

Ο καρκίνος του προστάτη δεν έχει συμπτώματα παρά μόνο στο τελικό του στάδιο όταν ήδη έχει γίνει μεταστατικός. Γι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο προληπτικός ετήσιος έλεγχος με δακτυλική εξέταση και μέτρηση του PSA ώστε να προληφθεί η νόσος σε αρχικό στάδιο. Αν αυτό γίνει τότε ο καρκίνος μπορεί να θεραπευθεί.

Η Διάγνωση του

Αυξημένη τιμή του PSA και ψηλαφητή σκληρία στη δακτυλική εξέταση είναι οι ενδείξεις που θέτουν σοβαρή υπόνοια για τη νόσο.  Η διάγνωση της νόσου γίνεται μέσω υπερηχογραφικά κατευθυνόμενης διορθικής βιοψίας προστάτη. Πρόκειται για μία εξέταση κατά την οποία διαμέσου του ορθού και με την καθοδήγηση υπερήχου λαμβάνονται δείγματα από τον προστάτη. Μπορεί να γίνει και υπό τοπική αναισθησία, δεν απαιτεί νοσηλεία του άνδρα, ο οποίος την επόμενη μέρα επανέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες. Τα ιστοτεμάχια αποστέλλονται για ιστολογική εξέταση και αναμένετε το αποτέλεσμα που θα καθορίσει την μετέπειτα πορεία.

Πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη (multiparametric magnetic resonance image, mpΜRI)

Η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη με έναν μαγνητικό τομογράφο στα 3 Tesla αποτελεί μια σημαντική εξέταση για τη διάγνωση, σταδιοποίηση και επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη. Συνδυάζει ειδικές τεχνικές με ανατομικές εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Έτσι επιτυγχάνει σημαντική αύξηση της ακρίβειας στην ανίχνευση του καρκίνου.

Αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην ανάδειξη και τον χαρακτηρισμό νεοπλασματικών αλλοιώσεων. Καθώς και την ακριβή τοπική σταδιοποίηση της νόσου, τον σχεδιασμό θεραπείας καθώς και την ανίχνευση τοπικής υποτροπής. Επίσης είναι χρήσιμη για την καθοδήγηση διορθικής βιοψίας.

Η χρήση της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας βοηθά:

  • Στην ανίχνευση και χαρτογράφηση του καρκίνου του προστάτη
  • Στη σταδιοποίηση του καρκίνου
  • Στο σχεδιασμό της θεραπείας από τον ιατρό ουρολόγο
  • Στην παρακολούθηση της διαφοροποίησης του όγκου
  • Στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας θεραπευτικής παρέμβασης
  • Στον έλεγχο της υποτροπής καρκίνου

Στοχευμένη βιοψία με Fusion τεχνική

Η τεχνική Fusion έρχεται να συνδέσει δυο τεχνολογίες. Της πολυπαραμετρικής τομογραφίας MRI, η οποία ανιχνεύει τις ύποπτες εστίες, και του διορθικού υπερηχογραφήματος, με το οποίο μπορεί να καθοδηγηθεί η βελόνα της βιοψίας.

Σε πρόσφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύεται ότι η χρήση της στοχευμένης βιοψίας με Fusion τεχνική βελτιώνει κατά πολύ τον ανιχνευόμενο αριθμό των καρκίνων του προστάτη που είναι κλινικά σημαντικοί και για τους οποίους θα απαιτηθεί επιθετικότερη προσέγγιση. Οι καρκίνοι οι οποίοι μπορεί να διαφύγουν από τη συγκεκριμένη τεχνική φαίνεται ότι είναι κλινικά μη σημαντικοί.

Σταδιοποίηση & – Κατηγοριοποίηση της Νόσου

Όταν ένας ασθενής διαγνωσθεί με καρκίνο του προστάτη, ακολουθεί ένας έλεγχος με αξονική τομογραφία και σπινθηρογράφημα οστών.  Προκειμένου να προσδιοριστεί το στάδιο της νόσου και να καθοριστεί ο βαθμός επικινδυνότητας αυτής. Υπάρχουν ασθενείς χαμηλού, ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Στοιχεία που συνδυαζόμενα με την ηλικία του ασθενούς και το υπόλοιπο ιστορικό του θα καθορίσουν τον τρόπο αντιμετώπισης της νόσου.

Θεραπεία – Καρκίνος του Προστάτη

Κατά γενική ομολογία ο καρκίνος του προστάτη είναι μία νόσος που, αν την προλάβεις στο αρχικό στάδιο, είναι αντιμετωπίσιμη και δεν απειλεί την επιβίωση του ασθενούς. Ο ουρολόγος έχει στη φαρέτρα του πολλά όπλα. Όπως το χειρουργείο – η ακτινοβολία και η ορμονοθεραπεία για να αντιμετωπίσει τόσο την νόσο αυτή καθ’εαυτή όσο και τις πιθανές υποτροπές αυτής. Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι όπως η ρομποτική και η λαπαροσκοπική χειρουργική, υπόσχονται εξαιρετικά λειτουργικά και ογκολογικά αποτελέσματα με ελάχιστη ταλαιπωρία για τον ασθενή και γρήγορη επάνοδο αυτού στην καθημερινότητα.

Tip:  Ενημερωθείτε σχετικά με τον Καρκίνο του Νεφρού