Αιματουρία είναι η παρουσία αίματος στα ούρα, είτε μακροσκοπικά (ορατή με γυμνό μάτι), είτε μικροσκοπικά ( φαίνεται μόνο στο μικροσκόπιο). Ως σύμπτωμα είναι θορυβώδες και κινητοποιεί άμεσα τον ασθενή προς αναζήτηση ιατρικής βοήθειας. Μπορεί να οφείλεται σε πλειάδα ουρολογικών και μη παθήσεων.

Αιτιολογία – Αιματουρία

  • Στον καρκίνο νεφρού
  • Σε περίπτωση καρκίνου αποχετευτικής μοίρας
  • Στον καρκίνο ουροδόχου κύστεως
  • Καρκίνος προστάτη
  • Νεφρολιθίαση
  • Λιθίαση ουρητήρα και ουροδόχου κύστης
  • Φλεγμονές
  • Τραυματισμοί
  • Λήψη αντιπηκτικών
  • Σπειραματική προέλευση

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα και τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα του συμπτώματος, θα πρέπει ο ασθενής να υποβάλλεται σε πλήρη έλεγχο προκειμένου να ανιχνευθεί η αιτία του προβλήματος, με πρωταρχικό πάντα μέλημα τον αποκλεισμό της κακοήθειας. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαικής Ουρολογικής Εταιρείας θεωρούν ότι θα πρέπει να αποδίδουμε την αιματουρία σε κακοήθεια και να ψάχνουμε προς την κατεύθυνση αυτή, μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου.

Διαγνωστικός Έλεγχος

1. υπερηχογράφημα ΝΟΚ:

2. αξονική πυελογραφία

3. εύκαμπτη κυστεοσκόπηση

4. γενική – καλλιέργεια ούρων

Η αναγκαιότητα της κάθε εξέτασης και η σειρά με την οποία θα γίνουν καθορίζεται από το γιατρό αναλόγως την περίπτωση και το ιστορικό του κάθε ασθενούς.

Tip:  Ενημερωθείτε σχετικά με τον Βραχύ Χαλινό