ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ο καρκίνος του νεφρού αποτελεί το 2-3% όλων των καρκίνων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών κατά 2% παγκοσμίως. Η συχνότητα εμφάνισης είναι 1,5 φορά μεγαλύτερη στους άνδρες και το peak εμφάνισης είναι η 6η δεκαετία της ζωής.  Στο Δυτικό Κόσμο η νόσος εμφανίζεται συχνότερα με 84.000 νέα περιστατικά μόνο το 2012.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Έχουν επίσημα ενοχοποιηθεί η παχυσαρκία, το κάπνισμα και η υπέρταση. Λιγότερο τεκμηριωμένη είναι η συσχέτιση με τη χρήση ασπιρίνης, ακεταμινοφαίνης και αντιφλεγμονωδών, καθώς και με την ύπαρξη ΧΝΑ και την επαγγελματική έκθεση σε πετρελαιοειδή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η μεγάλη πλειοψηφία των νεφρικών όγκων ανακαλύπτεται στις μέρες μας τυχαία στα πλαίσια προληπτικού υπερηχογραφικού ελέγχου. Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με τον αξονικό ή τον μαγνητικό τομογράφο.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Η κλασσική τριάδα συμπτωμάτων στον καρκίνο του νεφρού είναι αιματουρία, οσφυικός πόνος και ψηλαφητή μάζα. Ωστόσο η τριάδα αυτή εμφανίζεται σε ποσοστό κάτω του 10%. Σε μεγάλο ποσοστό η νόσος είναι ασυμπτωματική έως ότου φτάσει σε προχωρημένο στάδιο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η κλασσική αντιμετώπιση της νόσου είναι η ριζική νεφρεκτομή. Η επέμβαση μπορεί να γίνει τόσο ανοιχτά όσο και λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά με εξίσου καλά ογκολογικά αποτελέσματα. Με τις ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους η ανάρρωση του ασθενούς είναι πολύ πιο εύκολη και η επάνοδος στην καθημερινότητα πολύ πιο γρήγορη.

Υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις όπως είναι οι μικρού μεγέθους όγκοι που εντοπίζονται στην περιφέρεια του νεφρού και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι οι μονόνεφροι ασθενείς και οι αμφοτερόπλευροι όγκοι  μπορεί να γίνει μερική νεφρεκτομή έτσι ώστε να διατηρηθεί τμήμα νεφρικού παρεγχύματος. Η συγκεκριμένη επέμβαση είναι ιδιαίτερα απαιτητική και απαιτεί μεγάλη δεξιότητα από το χειρουργό. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν ο ασθενής δεν μπορεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η κρυοθεραπεία και ο καυτηριασμός του όγκου με ραδιοσυχνότητες αποτελούν εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος.