Με τον όρο μόνιμη ανδρική αντισύλληψη εννοούμε την απολίνωση των σπερματικών πόρων του άνδρα. Οι σπερματικοί πόροι είναι τα σωληνάκια μέσα από τα οποία τα σπερματοζωάρια αναμιγνύονται με το υπόλοιπο εκσπερμάτισμα και βγαίνουν προς τα έξω.

Μπορεί να γίνει τόσο με τοπική όσο και με γενική αναισθησία, αλλά πάντα στο χώρο του χειρουργείου. Η διαδικασία είναι απλή και ασφαλής και καθιστά τον άνδρα μόνιμα στείρο.

Η επάνοδος στην καθημερινότητα είναι άμεση και ο ασθενής καθίσταται στείρος μετά από 20 με 30 εκσπερματίσεις. Αυτό γιατί θα πρέπει να αποβληθούν τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται περιφερικότερα της απολίνωσης.